Partneri projekta

Kreativna škola STEM-a

Zadarska županija

PARTNER

Zadarska županija jedinica je područne (regionalne) samouprave osnovana 16. travnja 1993. godine. Zadarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:
• Obrazovanje,
• Zdravstvo
• Prostorno i urbanističko planiranje
• Gospodarski razvoj
• Promet i prometnu infrastrukturu
• Održavanje javnih cesta
• Planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova
• Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grb zadarske zupanije

Županija obavlja i poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata te provedbu dokumenata prostornog uređenja.

Tijela županije su: županijska skupština, župan i upravna tijela Županije.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i za obavljanje prenijetih poslova državne uprave, ustrojavaju, službe i druga županijska tijela kao i 12 upravnih odjela među kojima je i Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport u čijem se djelokrugu provode projekti regionalnih centara kompetentnosti. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport obavlja upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture, predlaže javne potrebe i prati izvršavanje javnih potreba u području iz svoga djelokruga, usklađuje investicije i održavanje te predlaže razvitak mreže ustanova iz svoga djelokruga, prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije.

Zadarska županija uspješno sudjeluje u prijavi i provedbi velikog niza projekata. Do sada je provela više od 45 projekata financiranih EU sredstvima vrijednih više od 70 milijuna eura što je rezultiralo razvojem stručnih kapaciteta i iskustva te razvojem snažne podrške regionalnom razvoju u svim segmentima.
Više informacija dostupno je na poveznici: www.zadarska-zupanija.hr

Zadar Developers Hub

PARTNER

Zadar Developers Hub pokrenula je grupa entuzijasta u svrhu stvaranja okvira za druženje i učenje o informacijskih tehnologijama, s posebnim naglaskom na razvojne i dizajnerske alate. Cilj Udruge je povezati ljude u zadarskoj regiji koji dijele interes prema informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, njihovom razvoju i primjenjivosti. Članovi Udruge žele učiti i koristiti nove tehnologije te ih iskoristiti za realizaciju novih ideja i rješenja.

Organizirali su veliki broj predavanja na kojima su predstavljene razne tehnologije i koncepti iz domene računarstva, ali i poduzetništva. Aktivno sudjelovanje na brojnim radionicamai međunarodnim konferencijama iz područja informatike i tehnologije, čine ovu udrugu priznatom kako u zadarskoj regiji, tako i na nacionalnoj razini.

 

Više informacija dostupno je na poveznici: Zadar Developers Hub

logo u boji ZD DEV Hub

Sveučilište Sjever

PARTNER

Sveučilište Sjever je hrvatska visokoobrazovna institucija sa sjedištem u Koprivnici koje djeluje u sklopu Sveučilišnog centra Varaždin i Sveučilišnog centra Koprivnica. Nastalo je spajanjem Medijskog sveučilišta u Koprivnici i Veleučilišta u Varaždinu i time postalo osmo javno sveučilište u Republici Hrvatskoj.

Sveučilište Sjever obrazuje kompetentan stručni kadar za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije.

Vizija Sveučilišta Sjever je biti vodeća obrazovna, znanstvena, stručna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova iz područja tehničkih, ekonomskih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti te umjetničkog područja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Završeni studenti Sveučilišta Sjever jesu i ostat će poželjni i zapošljivi stručnjaci zbog visoke razine i širine usvojenih znanja i kompetencija, spremni na samostalan i kreativan rad u struci. U svom radu Sveučilište Sjever njeguje načela kvalitete u visokom obrazovanju, načela etičnosti, kreativnosti, transparentnosti, suradnje s drugim visokoškolskim ustanovama te nadasve dobre međuljudske odnose.

Na Sveučilištu Sjever radi više od 400 zaposlenika i vanjskih suradnika.

Sveučilište Sjever ima bogato iskustvo u EU projektima, koji su doprinijeli razvoju stručnih kapaciteta i iskustva. Ustrojstvo Sveučilišta Sjever, kao dinamične organizacije koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju s visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Više informacija dostupno je na poveznici: Sveučilište Sjever (unin.hr)

Skip to content