O projektu

Kreativna škola STEM-a

Zajednici tehničke kulture Zadarske županije prijavom na poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” odobreno je sufinanciranje projekta „Kreativna škola STEM-a“ iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednosti projekta iznosi 1.036.943,59 kn od čega se iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 881.402,05 kn, a ostatak bespovratnih sredstava sufinancira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske – Ured za udruge RH. Partneri u provedbi projekta su: Zadarska županija, Udruga za promicanje informacijskih tehnologija „Zadar Developers Hub“ i Sveučilište Sjever sa sjedištem u Koprivnici. Svečano potpisivanje ugovora za projekt “Kreativna škola STEM-a” održalo se 12. svibnja 2021. godine u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružati će tehničku pomoć Zajednici i partnerima s ciljem kontrole financijskog upravljanja projekta te kvalitete provedbe projektnih elemenata. Projekt „Kreativna škola STEM-a“ traje od 12. svibnja 2021. do 12. svibnja 2023. godine.

Svrha projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za provedbu popularizacije STEM-a među djecom i mladima s ciljem unaprjeđenja suradnje OCD-a s odgojno-obrazovnim i visoko-obrazovnim institucijama te provedbe Pilot aktivnosti

Projekt uključuje niz specifičnih projektnih aktivnosti namijenjenih popularizaciji programiranja kao alata za praćenje klimatskih promjena kod djece i mladih te se želi doprijeti i do cjelokupne šire javnosti na način da se projektne aktivnosti promoviraju i budu dostupne putem web platforme i video igre. Interaktivna web platforma, u općem informativnom dijelu treba omogućiti prezentiranje informacija o provedenim aktivnostima u sklopu projekta te vijesti i edukativne sadržaje s pilot aktivnostima radionica, kao i video igre s naglaskom na aktivnom sudjelovanju djece i mladih u praćenju klimatskih promjena.

Ukratko o projektu

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.036.943,59 kn
 • Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda prijavom na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ – Program učinkoviti ljudski potencijali.
 • Sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi: 881.402,05 kn – 85%
 • Za više informacija o EU fondovima:    www.esf.hr     www.strukturnifondovi.hr
 • Sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske – Ured za udruge RH iznosi: 155.541,54 kn – 15%
 • Razdoblje provedbe projekta: 12. svibnja 2021. do 12 svibnja 2023. godine.
 • Nositelj projekta : Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Partneri projekta: Zadarska županija, Sveučilište Sjever, Zadar Developers Hub
 • Kontakt osoba: Petra Magaš Faričić, voditeljica projekta
 • email: ztk-zd@zd.t-com.hr
 • tel:023 211 754

Aktivnosti projekta

1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a
 • Jačanje soft vještina i vještina poučavanja udruga koje djeluju u STEM području
 • Upoznavanje s primjerima dobre prakse kroz umrežavanje i sudjelovanje na
  međunarodnim konferencijama
2. Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju
 • Odabir djece i mladih koji će sudjelovati u Pilot aktivnostima
 • Pilot aktivnosti- Radionice za osnovnoškolski uzrast od 1. do 4. razreda
 • Pilot aktivnosti- Radionice za osnovnoškolski uzrast od 5. do 8.razreda,
 • Pilot aktivnosti- Radionice za srednjoškolski uzrast
 • Podizanje razine svijesti opće populacije o STEM-u kao pokretaču društva 21. stoljeća

Ciljevi

Glavni cilj ovog projekta je popularizirati STEM kao horizontalni pokretač razvoja društva 21. stoljeća, na primjeru praćenja aktualnosti vezanih za klimatske promjene, posebno među djecom i mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Ojačati kapacitete predstavnika OCD-a za provedbu programa popularizacije STEM-a među djecom i mladima,
 • Provesti pilot aktivnosti za popularizaciju STEM-a za djecu, mlade i širu javnost i
 • Unaprijediti suradnju organizacija civilnog društva iodgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.

Očekivani rezultati

 • Osmišljen i proveden program osposobljavanja za pripadnike OCD-a uključenih u projekt,
 • Izrađen priručnik za edukaciju djece i mladih,
 • Predstavnici OCD-a zajedno s ostalim partnerima upoznati su s primjerima dobre prakse te su umreženi sa sličnim organizacijama unutar EU,
 • Nabavljena računalna oprema za provedbu pilot aktivnosti,
 • Izabrano 45 sudionika pilot aktivnosti,
 • Provedeno 20 radionica za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole,
 • Provedeno 20 radionica za djecu od 5. do 8. razreda osnovne škole,
 • Provedeno 20 radionica za srednjoškolski uzrast,
 • lzrađena interaktivna web platforma kao i video igra dostupna široj javnosti,
 • Izrađeni grafički, promotivni i video materijali,
 • Redovite objave o projektu na društvenim mrežama Facebook i Instagram te objave za tisak,
 • Održana početna i završna konferencija s ciljem informiranja javnosti i medija o projektu.

Postizanjem svih navedenih rezultata doprinosi se ostvarenju specifičnih ciljeva projekta jer će se unaprijediti kapaciteti OCD-a za provedbu programa u području STEM-a i povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djecu i mlade.

Skip to content