Objave

Studijsko putovanje CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Predstavnici projekta Kreativna škole STEM-a sudjelovali na konfreneciji CUC 2023: Era digitalne zrelosti u Rovinju u svrhu stjecanja znanja i uvida u primjere dobre prakse

Meteorološka postaja – obrada i analiza podataka

U subotu, 1. travnja 2023. godine održane su sedamnaesta i osamnaesta Pilot radionica za djecu i mlade. Tema radionica bila je Meteorološka postaja – obrada i analiza podataka

Izrada i praćenje rada meteorološke postaje

U subotu, 18. ožujka 2023. održane su trinaesta i četrnaesta Pilot radionica za djecu i mlade.
Voditelji Josip Kalebić i Krešimir Marnika …

Nabavljena računalna oprema za održavanje interaktivnih radionica

U svrhu provedbe projektnih elemenata i aktivnosti nabavljena je vrijedna računalna oprema koja se odnosi na petnaest stolnih računala s dodatnom opremom, dva prijenosna računala i tri komada 3D printera s filamentima. Navedena računala i printeri smješteni su u prostor Katoličke osnovne škole „Ivo Mašina“ gdje će se u narednom razdoblju provoditi interaktivne radionice s …

Nabavljena računalna oprema za održavanje interaktivnih radionica Više »

Skip to content