STEM

Studijsko putovanje CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Predstavnici projekta Kreativna škole STEM-a sudjelovali na konfreneciji CUC 2023: Era digitalne zrelosti u Rovinju u svrhu stjecanja znanja i uvida u primjere dobre prakse

Meteorološka postaja – obrada i analiza podataka

U subotu, 1. travnja 2023. godine održane su sedamnaesta i osamnaesta Pilot radionica za djecu i mlade. Tema radionica bila je Meteorološka postaja – obrada i analiza podataka

Izrada i praćenje rada meteorološke postaje

U subotu, 18. ožujka 2023. održane su trinaesta i četrnaesta Pilot radionica za djecu i mlade.
Voditelji Josip Kalebić i Krešimir Marnika …

Skip to content