Radionice izrade elektronike za meteorološku postaju i rad sa senzorima

Jedanaesta i dvanaesta Pilot radionica za djecu i mlade održala se 11. ožujka 2023. godine. Polaznici su tijekom grupnog rada izrađivali elektroničke komponente za meteorološku postaju.

Voditelj Josip Kalebić i Ive Botunac iz udruge Zadar Developers Hub izložili su principe rada elektornike kada je riječ o senzorima za temperaturu, vlagu i kvalitetu zraka. Budući da senzori imaju značajnu ulogu tijekom nastanka meteorološke stanice, znanja i vještine rada s istima predstavljaju bitan preduvjet kako bi se došlo do podataka koji opisuju klimatska obilježja.

Fotogaleriju možete pogledati u nastavku.

Skip to content